Styrelsen 2020


Ordförande: Barbro Brix
Vice Ordförande: Torbjörn Westman
Kassör: Magnus Wester

Kent Eriksson
Cina Flarke
Lena Löfgren
Mia Fredriksson
Christer Nylander

Mer info om Föreningen kommer snart...