Styrelsen 2024


Ordförande: Barbro Brix
Vice Ordförande: Christer Nylander
Kassör: Magnus Wester

Ledamöter:
Göran Cederfjärd
Kent Eriksson
Lena Löfgren
Mia Fredriksson
Robin Hörnqvist
Tommy Edlund