Styrelsen 2024


Ordförande: Barbro Brix
Vice Ordförande: Christer Nylander
Kassör: Magnus Wester

Ledamöter:
Göran Cederfjärd
Kent Eriksson
Tommy Edlund
Göran Löfroth (suppleant)
Lena Lövgren (suppleant)
Mia Fredriksson (suppleant)